Leadership

Chairwoman: Talin V. Yacoubian, Esq.

Vice Chairman: Hagop Sepetjian

Secretary: Tzoler Sagherian

Vasken K. Gourdikian

Lucy Martirosian

Lucy Varpetian, Esq.

Shahan V. Yacoubian, M.D.

Chris Safarian

Carine Imasdounian

Past Chairmen